Skive Fjord

Skiver Fjord og lystfiskeri deri.

Skive Fjord – information

Skive Fjord er en af landets mest spændende vinterfjorde. På den måde ment, at lystfiskeriet efter havørreder kan være konstant og stabilt, som kun ganske få andre fjorde kan være det. Dog er isvintre fjordens og lystfiskerens værste fjende. Denne særdeles lavvande fjord kan ikke klare frostgrader i længere perioder ad gangen. Er der ovenikøbet lavvandet, så bliver vandet så koldt, at ingen fisk opholder sig i fjorden i perioden.

En mildere vinter med alm. eller høj vandstand, betyder store stimer af havørreder med en rigtig fin gennemsnitsstørrelse.

Vinterhalvåret generelt, byder til tider også på store blanke fisk, på vej op mod bl.a. Karup Å.

Fjorden er ca. 15 km. lang og har en max-dybde på 5 meter.

Man kan også fange ål, hornfisk og skrubber i fjorden.

Selv om Skive Fjord er en fjord i sig selv, betragtes den også som en del af Limfjorden. Læs mere om det enorme danske sund: Lystfiskeri i Limfjorden…

Fjordområdet

Trods det faktum at der ikke er tale om en af de største danske fjorde, er der alligevel en del at se langs fjorden. Enge, bakker, skrænter og mindre skove grænser ned til fjorden. I bunden ligger bl.a. havnen. Syd for den er Karup å´s udløb at finde.

Fjordens bundforhold er særdeles fine. Ålegræsset, som også kendetegner det meste af Limfjorden, er overalt i Skive Fjord. Men flere steder kan man også finde blæretang, stenrev og store muslingebanker m.m.

Østsiden af fjorden er sublim om vinteren, hvor den ydre del af vestsiden egner sig mere til havørredfiskeri sen forår og sommer.

Store stimer af havørreder kan findes langs hele østsiden i vinterhalvåret. Stimer med alt fra 2-100 havørreder.

Oftest kan det betale sig at fiske fra land. Det skyldes at ørrederne gerne kommer helt ind, hvor man nærmest kan se dem i overfladen, med finnerne og dele af ryggen fri.

Det visuelle aspekt af fiskeriet efter havørreder i Skive Fjord er unikt.

God tur til Skive Fjord.

/Jari


Læs meget mere om Skive Fjord her: Fjorden…