Augustenborg Fjord

Augustenborg Fjord.dk er en del af Lystfiskeri Danmark.

Augustenborg Fjord – information

Augustenborg Fjord er både forholdsvis ukendt i lystfiskerregi, men også af den generelle dansker i det hele taget. Det har vi i nogen tid, arbejdet en del på at få ændret. Fjorden er godt 10 kilometer lang og kan kategoriseres, som en klassisk lavvandsfjord. De fleste steder skal man vade et stykke ud, for at finde dybere vand. Havørreder er der ofte mange af. Undtagelsen er de helt kolde vintre og de helt varme somre. Vandet bliver for koldt i længere perioder med frostgrader og under varme somre, kan der være iltsvind i fjorden.

Udover havørreder, kan man også fange sild, makrel, hornfisk og fladfisk i Augustenborg Fjord. Ålefiskeriet er på vej opad og kan dyrkes flere steder fra fjordbredden om sommeren.

Havørredfiskeriet er bedst om foråret og om efteråret, dog kan fiskeriet under milde vintre være uhyre givende.

Skulle man løbe ind i en periode med frostgrader ved Augustenborg Fjord, er der 2-3 fiskepladser, som kan redde dagen. (Se linket nederst)

Driller fjordens ørreder uanset årstid, kan du læse mere om de mange andre kystpladser der er i Syd- og Sønderjylland her: Kystpladser i syd- og Sønderjylland

Fjordområdet

Naturen omkring fjorden er nogenlunde varieret. Marker, skove, bakker og enge, grænser op til fjordbredden de fleste områder af fjorden. Nogle steder er også skrænter. Augustenborg Havn, ligger for “enden” af fjorden, hvor dæmningen ved vildtreservatet Lillehav, som er den inderste del af fjorden, er at finde.

Augustenborg Fjord er fuld af blæretangsbuske, render, og tangbælter. Katholm er på sin vis fjordens eneste ø og i øvrigt en rigtig spændende og havørredrig fiskeplads.

Kun nogle få steder i fjorden, finder man det man kan kalde, en indre-fjordbund. En bund med en mørkere nuance – typisk blød og svær at gå på.

Om sommeren kan det betale sig, at affiske den flotte plads ude på den vestlige side, Arnkilsøre. Der kan man både kan opleve strøm og dybere vand. Det kan endda betale sig, at gå rundt om Arnkilsøre og fiske op ad og ud over sejlrenden ved Als Sund.

På østsiden er Stolbro Næs et godt bud, især i aftenskumringen, samt tidlig morgen.

Må du have held med dit fiskeri i fjorden.

/Jari

Læs om fiskepladserne og lystfiskeriet generelt i fjorden her: Lystfiskeri i fjorden…


Læs også om en anden lavvandsfjord/et lavvandet sund i Danmark her: Limfjorden…