Aabenraa Fjord

Aabenraa Fjord kan man fiske i året rundt.

Aabenraa Fjord – information

Aabenraa Fjord er en fiskerig og artsrig fjord i Syd- og Sønderjylland. Flere spændende og velsmagende fiskearter kan fanges i fjorden året rundt. De fleste steder endda fra land.

Aabenraa Fjord er godt 10 km. lang og ca. 45 meter dyb det dybeste sted.

De fleste lystfiskere besøger fjorden for at fange havørreder, rødspætter, skrubber og torsk. Men man kan også fange multer, hornfisk, makrel, sild, sej, pighvar, ål og ålekvabber i fjorden.

De fleste arter kan fanges fra Aabenraa Havn. Hvor der må fiskes fra derinde er dog begrænset.

Langs fjordbredden fanges havørrederne oftest, men i perioder fanges der også både torsk, sej, hornfisk og makrel derfra. Pighvarrene skal findes langs fjordbredden længst ude…

Sild, ål, ålekvabbe, makrel, torsk, rødspætte, skrubbe og sej, er lettest at fange inde i havnen. Ålene fanges inde langs stenene ved det der hedder Nyhavn, i sommermørket.

Læs mere om torskefiskeri i Danmark: Klik her…

Fjordområdet

Aabenraa Fjord er omgivet af lækker natur. Et forholdsvist kuperet terræn og voluminøse skove er overalt langs fjorden. Undtagelsen skal findes i den inderste del…

Der er ikke mange marker som grænser ned til fjorden, hvilket gør fjorden en tand mere lækker at fiske i for lystfiskeren, som også værdsætter at være i naturen.

(Det er ikke alle lystfiskere der værdsætter naturen, det kan ses ved de mange line-rester, og det skrald de smider derude.)

De fleste fiskepladser er nemme at komme til og flere steder kan man tilmed parkere helt nede ved vandet. For kystfiskeren, som elsker at vadefiske, er der få steder hvor det er svært at vade. Bunden er forholdsvis jævn de flest steder. Men ikke ment på den måde, at der ikke er planter, sten og ellers fordelagtige bundforhold for fiskene, for det er der.

Hele fjorden er åben. Det vil sige, at der ikke er små vige med videre, som kunne udgøre en vinterplads for eksempelvis havørrederne. Her kommer havnen igen ind i billedet. Der hvor man må fiske derinde, svarer på sin vis til en vig. Bløde bundforhold og til tider stillestående vand. Der er dog ikke lavvandet, men havørredene er derinde om vinteren. Faktisk er der havørreder i havnen året rundt.

God vind og god fangst med dit lystfiskeri i Aabenraa Fjord.

Jari